Informasi Terkini

Kurikulum

1. Dokumen Kurikulum

a. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

b. Struktur Kurikulum

c. Surat Keputusan/Tugas Mengajar

d. Ikrar Guru

e. Kode Etik Guru Indonesia

f. Tata Tertib dan Pembiasaan Guru

g. Kalender Pendidikan

h. Program Tahunan

i. Program Semester

j. Capaian Pembelajaran

k. Alur Tujuan Pembelajaran

l. Modul Ajar/Projek

m. Jurnal/Agenda Guru

n. Buku Mata Pelajaran

h. Rapor/Penilaian

2. Tampilan Modul Ajar

    B03a Seni Musik
    B03b Seni Rupa
    B03c Seni Teater
    B03d Seni Tari
    B03e Prakarya Budidaya
    B03f Prakarya Kerajinan
    B03g Prakarya Rekayasa
    B03h Prakarya Pengolahan

A01 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
    A01a Fiqih
    A01b Tarikh
    A01c Aqidah Akhlak
    A01d Alqur'an Hadist
    A01e Sejarah Kebuadayaan Islam

Post a Comment

0 Comments